Prevádzkovateľ

FOOD FAMILY s. r. o.

Myslenická 92,

902 01 Pezinok

Zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č. : 55117/B

IČO: 44 412 495

IČ DPH: SK2022704431

DIC: 2022704431

Zastúpená: Sergii Zhukov, konateľ

Kontakt:

email:   foodfamily@atlas.sk

mobil: +421940824378

 

Naša kancelária, výrobňa a sklad sa nachádzajú v Bratislave-Dúbravke, na ul.  Bullova 2, Bratislava 84101.

 

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Hodžovo námestie 3

850 05 Bratislava 55

Číslo účtu: 2941457538

IBAN: SK3611000000002941457538

 

 1. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

1.1 Objednávka

Objednávku možno uskutočniť najmä zaslaním SMS správy na telefónne číslo  +421 940 200 105. Objednávka má obsahovať položky tovaru z aktuálneho sortimentu a tiež:

 • druh/názov žemle;
 • gramáž;
 • množstvo, podľa pokynov minimálnej objednávky, bod 1.3;
 • spôsob dodania (dovoz alebo osobný odber), dovoz si môžu zvoliť iba zmluvní partneri, alebo po predchádzajúcej dohode;
 • názov prevádzky;
 • informácie o otváracích hodinách prevádzky.

Objednávky, ktoré budú dodané kuriérom, treba zaslať na e-mail foodfamily@atlas.sk, musí byť vyplnený aj informačný formulár, ktorý ma zahŕňať ďalšie informácie:

Kontaktná osoba

Meno a priezvisko adresáta

Organizácia adresáta

Telefóne číslo

Email

Adresa dodania

Ulica

Mesto/Obec

PSČ

 

Očakávaný dátum dodania

DD/MM/RR

Objednávka v tvare

Druh výrobky, gramáž, množstvo

Objednávka kupujúceho je kúpnou zmluvou. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom, samotným uskutočnením objednávky, upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

1.2 Čas zaslania a realizácia objednávky

Objednávku je potrebné zaslať do 5.00 hodiny rána aktuálneho dňa. Tieto objednávky budú spracovane v prvom rade.

Objednávky, ktoré prišli od 5.00 – 7.30, budú spracované v ten istý deň, orientačný čas dodania je po 12.00 hodine.

Objednávky, ktoré prišli od 7.30 – 13.30, budú zrealizované na základe možností výroby v aktuálny deň, orientačný čas dodania je po 14.00 hodine.

Objednávky, ktoré prišli od 13.30, budú zrealizované na budúci deň.

Objednávky sa realizujú od pondelka až do piatku.

Objednávky na akcie, catering treba hlásiť minimálne 24 hodín vopred.

Objednávky na farebné a ochutené žemle treba hlásiť minimálne 24 hodín vopred.

 

1.3 Minimálny odber

Pre spôsob prepravy tovaru Dovoz firemnými autami a Preprava kuriérom je stanovený minimálny odber v hodnote 33,00 € bez DPH.

Minimálna objednávka klasickej, ochutenej, farebnej žemle alebo rožkov je stanovená s ohľadom na počet ks na plechu:

Hmotnosť Množstvo
115 g 60 ks
85 g 60 ks
60 g 72 ks
45 g , 25 g 96 ks

 

Pre spôsob prevzatia tovaru Osobný odber je stanovená minimálna objednávka iba s ohľadom na počet ks na plechu:

Hmotnosť Počet kusov na plechu
115 g 15 ks
85 g 15 ks
60 g 18 ks
45 g , 25 g 24 ks

 

1.4 Objednávky na akcie a cateringy

V prípade špecifických požiadaviek ako je množstvo viac ako 300ks, gramáž, príchuť, chuť, tvar, je nevyhnutné objednávku nahlásiť  čo najskôr.

 

1.5 Kúpna cena tovaru

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej cenovej ponuke, ktorá sa posiela osobne každému zákazníkovi a je stanovená v mene Euro. Kúpna cena tovaru zahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti na miesto dodania, pre spôsob dodania tovaru Dovoz firemnými autami. Pre spôsob dodania tovaru Preprava kuriérom, bude kupujúcemu účtovaný poplatok za  prepravu tovaru na miesto dodania, ktoré si kupujúci zvolil.

 

 1. Storno objednávky, odstúpenie od zmluvy

Všetky prijaté objednávky sú záväzné. Objednávku nie je možne zrušiť alebo zmeniť pred jej expedíciou.  Zmeny v objednávke sa riešia v osobitnom poriadku.

2.1 Právo Predávajúceho odstúpiť od zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 • kupujúcim nie je splnené pravidlo minimálneho odberu
 • kupujúcim nie je splnené pravidlo zaslania objednávky v súlade s požadovaným dátumom dodania
 • obmedzené možnosti výroby v aktuálny deň

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

2.2 Právo Kupujúceho odstúpiť od zmluvy

Objednávku je možne zrušiť do 12 hodín pred jej realizáciou. Ak objednávka bude stornovaná do 12 hodín, sa považuje za zrušenú.

Storno je možne vykonať telefonicky, na čísle +421940200105. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť  do SMS správy meno a názov prevádzky.

V prípade odstúpenia od zmluvy do 12 hodín spoločnosť  FOOD FAMILY s.r.o. neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky.

3. Dodanie tovaru

3.1 Spôsob prepravy tovaru  a cena

 1. Spôsob prepravy tovaru na miesto dodania si môže kupujúci zvoliť v procese zaslania objednávky.
 2. Spôsoby prepravy tovaru na miesto dodania sú:
 • Dovoz firemnými autami

Uskutočňuje sa v pondelok až v piatok, podľa nastavených logistických trás spoločnosti FOOD FAMILY s.r.o.

Dovoz firemnými autami sa nespoplatňuje.

 

 

 • preprava kuriérom

Preprava tovaru kuriérom sa realizuje do 3 pracovných dní po expedovaní tovaru.  Tento spôsob dodania je možné si zvoliť v prípade, keď dodávateľ nemá zabezpečenú logistickú trasu v tomto smere/ meste/ obci.  V prípade dodania objednávky kuriérom je miestom dodania adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania. Veľké zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bez zmeny. Všetky zásielky sú sledované odosielateľom až do ich doručenia.

Štandardná cena prepravy kuriérom v rámci Slovenska je 3,50€ bez DPH.

Presnú výšku poštovného sa zákazník dozvie pri zaslaní formulára a informácii spoločnosťou Food Family s.r.o. Taktiež, po zaslaní objednávky zákazník dostane správu s kódom zásielky a ďalšie informácii v tvare SMS správy.

 • osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade v odsúhlasenom čase. V ostatných prípadoch bude kupujúci predávajúcich informovaný. Objednávky je možné vyzdvihnúť v sklade, ktorý sa nachádza v Bratislava – Dúbravka,  ul.  Bullova 2. Objednávky je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín, mimo otváracích hodín po dohode.

Osobný odber sa nespoplatňuje.

3.2 Kartóny a plechy

Dodanie tovaru sa vykonáva v kartónoch a nerezových plechoch. Povinnosťou odoberateľa je vrátiť ich do 3 pracovných dní, pri jednorazovom odbere a pod. V prípade pravidelného odberu v čase budúceho dodania tovaru. Vrátenie prijatých kartónových škatúľ a plechov odoberateľom dodávateľ kontroluje v systéme.  Po uvedenom termíne spoločnosť Food Family s.r.o. účtuje na zaplatenie 0,50 € bez DPH za jednu krabicu a 14,00 € bez DPH za jeden nerezový plech.

4.   Platobné podmienky

Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti FOOD FAMILY s.r.o., a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

*dovoz – 1) dobierka –  kupujúci platí v hotovosti pri odbere tovaru od vodiča.

2) platobný príkaz –  kupujúci platí bankový prevod, s obmedzeným termínom splatnosti.  Platí pre pravidelných odoberateľov.

* kuriérska preprava – dobierka – pri zaslaní objednaného tovaru má kupujúci tento tovar uhradiť v hotovosti pri prevzatí. O sume dobierky, čísle zásielky, orientačnom čase dodania, bude vopred kupujúci informovaný SMS správou. Zásielka s objednaným tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru a dodací list).

*osobný odber  –  dobierka – kupujúci platí v hotovosti pri osobnom odbere.

Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene.

 

5.   Trvanlivosť

V čase prijatia objednávky kupujúci vždy dostane daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade.

Záručná lehota – lehota, počas ktorej si výrobok uchováva svoje špecifické vlastnosti, pokiaľ boli dodržané všetky podmienky pre správne skladovanie.

Záručná lehota pre výrobky:

Žemle na burger,  rožky na hot dog – trvanlivosť 24 hodín

Koláče, zákusky, rezy  – trvanlivosť 48 hodín

 

6.   Reklamačný poriadok

Spoločnosť FOOD FAMILY s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim, a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Záručná lehota tovaru je ohraničená dátumom trvanlivosti vyznačenom v bode 5.

Spoločnosť  FOOD FAMILY s.r.o. nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli na strane kupujúceho neodborným zaobchádzaním alebo nedodržaním podmienok skladovania.

Počas prevzatia tvaru kupujúcim je nevyhnutné skontrolovať, či boli výrobky zhotovené v zmysle objednávky.

Reklamácia je možná do 12 hodín od prevzatia a za podmienky vrátenia minimálne 80% tovaru, fotografia neplatí. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo reklamácie, musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení vady.

Pod priznaním a vybavením reklamácie sa rozumie výmena tovaru kus za kus.

 

 

Obchodné podmienky sú platné od 1.2.2019 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.